FAUNA

           Na podstawie badań faunistycznych w okresie ostatnich 150 lat, w Dolinie Prądnika stwierdzono występowanie ponad 7200 gatunków zwierząt. Szacuje się natomiast, że obszar ten zamieszkiwać może nawet około 12 000 gatunków. Do najlepiej poznanych grup należą kręgowce, a z bezkręgowców np. ślimaki i owady bezskrzydłe.

          W Dolinie Prądnika występują pospolite w całej Polsce gatunki ssaków owadożernych, gryzoni, zającowatych, drapieżnych i parzystokopytnych. Fauna ssaków liczy 53 gatunki. Najbardziej charakterystyczną grupą wśród ssaków są nietoperze. Spośród 25 gatunków żyjących w Polsce, na tym terenie stwierdzono 17. Do najbardziej pospolitych należą podkowiec mały i nocek duży. Wszystkie gatunki nietoperzy są prawnie chronione. Nietoperz jest symbolem Ojcowskiego Parku Narodowego. W lecie można je obserwować polujące o zmierzchu, zimą hibernują w okolicznych jaskiniach. Miejsca snu zimowego, które wyszukują nietoperze muszą być wolne od przeciągów i czynników zakłócających spokój zwierząt, posiadać szorstkie ściany i stropy, do których nietoperze mogą się przyczepić, lub obfitować w szczeliny i zakamarki, w których mogą się ukryć. Temperatura nie powinna spadać poniżej 0° C, a wilgotność powinna utrzymywać się na stosunkowo wysokim poziomie, aby zapobiec utracie wilgoci wskutek parowania. Jesienią nietoperze wpadają w szał jedzenia, by zgromadzić wystarczające zapasy tłuszczu na zimę. Zależnie od temperatury, ilości dostępnego pokarmu i przynależności gatunkowej nietoperze zaczynają gromadzić się w miejscach snu zimowego na przełomie października i listopada. Oprócz nietoperzy największymi osobliwościami wśród ssaków są dwa gatunki zagrożone wyginięciem w Polsce jest to chomik i popielica.    

           W 1985 r. do Ojcowskiego Parku Narodowego introdukowano bobra europejskiego. W 2009 r. w Dolinie Prądnika stwierdzono 6 rodzin bobrów. Spacerując wzdłuż Prądnika w wielu miejscach można zaobserwować ślady ich bytowania. Wiosną i latem żerują na łąkach nad rzeką, jesienią zjadają gałązki i korę wierzb, olch jesionów i jaworów. W latach 90-tych XX w. nad Prądnikiem pojawiła się wydra, co prognozowano po wprowadzeniu bobrów które spowodowały korzystne dla wydry zmiany w środowisku.. Spośród ssaków parzystokopytnych powszechnie występują sarny i dziki. Z gatunków drapieżnych najczęstszy jest lis, natomiast rzadziej spotyka się borsuka, kunę leśną, gronostaja czy tchórza.

Płazy reprezentują gatunki pospolite w całym kraju, m.in. ropucha szara, żaba trawna, traszka zwyczajna.  Każdego roku na wiosnę, na przełomie marca i kwietnia w Dolinie Prądnika przy stawach w Pieskowej Skale jest przeprowadzana akcja ratowania płazów. Wzdłuż drogi wojewódzkiej rozstawiane są siatki uniemożliwiające wejście płazów na drogę. Poruszają się one wzdłuż rozpiętej siatki i wpadają do wkopanych w ziemię wiaderek. Następnie pracownicy parku i wolontariusze przenoszoną je na drugą stronę jezdni i wypuszczają. W ten sposób co roku ratuje się przed rozjechaniem kilka tysięcy płazów. Z gadów w Dolinie Prądnika występują: najpospolitszy zaskroniec, często spotykany padalec (czyli jaszczurka beznoga), rzadka jaszczurka zwinka oraz żmija zygzakowata i gniewosz plamisty.
              Wśród ptaków w ostatnim 40-leciu zanotowano 114 gatunków. Z ptaków drapieżnych występuje tu myszołów, jastrząb, pustułka i krogulec oraz puszczyk i sowa uszata. Wśród 7 gatunków dzięciołów najbardziej interesujący jest dzięcioł czarny i zielonosiwy. Rzadkie lecz charakterystyczne dla lasów ptaki reprezentuje mysikrólik, zniczek i 4 gatunki muchołówek. Nad potokami spotkać można gatunki ptaków typowe dla potoków górskich, są to pluszcz i pliszka górska.

          Owady reprezentowane są przez ok. 7000 wykazanych dotąd gatunków, w tym ponad 1700 gatunków chrząszczy, 1200 gatunków błonkówek i 1100 gatunków motyli. Szczególnie osobliwym środowiskiem życia dla wielu owadów są jaskinie, w których możemy spotkać też pajęczaki - np. sieciarza jaskiniowego Meta menardi.

 
         W wodach Prądnika żyją ryby, z których najpospolitsze są pstrągi potokowe. Żyje tu także strzebla potokowa, śliz i głowacze. Stosunkowo licznie występuje pstrąg tęczowy ale jest on elementem obcym, pochodzi ze stawów hodowlanych w Ojcowie.

       
Czy wiesz, że:

* Zimą 2005 r. w Dolinie Prądnika zginęło zagryzionych przez wałęsające się psy, przeszło 30 saren. To efekt wyjątkowo śnieżnej i srogiej zimy. Porzucone przez ludzi psy, tworzą watahy i atakują ponieważ są drapieżnikami. Robią to nie zawsze po to, żeby się najeść, ale żeby dogonić i zagryźć. Jednak nie tylko bezpańskie psy mordują leśne zwierzęta. Wiele psów właściciele po prostu wypuszczają na noc poza posesję. Niestety, nikt nie pokazuje, jak brutalnie psy zabijają, przegryzając kręgosłup albo szyję na przykład sarnie. Zapominamy także i o tym, że watahy psów mogą być groźne i dla ludzi.

* Koty też kłusują! Mało który właściciel "dachowca" zastanawia się, co robi jego pupil, kiedy znika z domu na parę dni. Otóż, najczęściej właśnie rusza zaspokoić swój instynkt myśliwski. Ofiarami kotów padają najczęściej drobne ptaki śpiewające np.: sikorki, wróble, kosy, zięby, drobne gryzonie np.: ryjówki, nornice a nawet zagrożona wyginięciem popielica.
 

Autorzy fotografii: ASL - Anna Sołtys-Lelek,   BW - Bogdan Wiśniwski,  RC - Robert Cieślik

 

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika "Nasza-Dolina" Prądnik Korzkiewski,  e-mail: nasza.dolina@gmail.com