GOŚCIE PANI INDYKOWEJ

Cytat zaczerpnięty z rozdziału pt "Goście pani Indykowej" - Stanisław Pagaczewski "Z tobołkiem za Kraków". Inne źródła podają, że dom pani Indykowej, u której nocowało wielu podróżujących do Ojcowa 'znamienitości' mieścił się na granicy (dzisiejszej) Ojcowa i Prądnika Korzkiewskiego - w okolicy DPS Braci Albertynów. W gronie wybitnych przedstawicieli polskiej kultury zachwycających się urokami doliny Prądnika nie zabrakło takze Fryderyka Chopina. A bylo to tak....

"W niedzielę po obiedzie, nająwszy sobie wóz czterokonny krakowski za 4 talary, paradowaliśmy w nim jak najwyborniej. Minąwszy miasto i piękne okolice Krakowa, kazaliśmy naszemu woźnicy prosto jechać do Ojcowa, sądząc, iż tam mieszka p. Indyk, chłop, u którego zwykle wszyscy nocują, gdzie i panna Tańska nocowała także. Czytaj więcej >>


 

  Z DAWNYCH LAT

     Goście pani Indykowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika "Nasza-Dolina" Prądnik Korzkiewski ,  e-mail: nasza.dolina@gmail.com