KONTAKT


Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika "Nasza Dolina"

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS: 0000331689

Data rejestracji: 18.06.2009

NIP: 5130197305

REGON: 120969604

Adres: Prądnik Korzkiewski, ul. Ojcowska 74  , 32-089 Wielka Wieś

gmina: Wielka Wieś, powiat: krakowski, wojwództwo: małopolskie

e-mail: nasza.dolina@gmail.com

Nazwa banku: KBS O/Wielka Wieś, nr. rachunku: 40-85910007-0040-0597-1275-0001

 

 

STOWARZYSZENIE

 Cel Stowarzyszenia
 Zarząd
 Statut
 Deklaracja członkowska
 Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika "Nasza-Dolina", Prądnik Korzkiewski,  e-mail: nasza.dolina@gmail.com