Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika "Nasza Dolina"

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie :

 • Prowadzenia działań majacych na celu integrację i rozwój lokalnej społeczności,
 • Propagowania ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodzieży,
 • Upowszechniania ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu,
 • Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • Promocji i rozwoju regionu,
 • Wspierania edukacji i rozwoju intelektualnego,
 • Przeciwdziałanie patologii społecznej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Organizowanie imprez o charakterze kulturalno-sportowym
 • Zbieranie, opracowywanie i publikowanie materiałów o charakterze historycznym.

 

 

STOWARZYSZENIE

 Cel Stowarzyszenia
 Zarząd
 Statut
 Deklaracja członkowska
 Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika "Nasza-Dolina", Prądnik Korzkiewski,  e-mail: nasza.dolina@gmail.com